top of page

Luonnon voima

Täällä Suomessa meillä onneksi metsää riittää.

Luonto voimaannuttaa, virkistää ja elvyttää.

Kun oleilemme luonnossa, sen tuoksut, äänet sekä monet fyysiset ja visuaaliset aistimukset tuottavat meille parhaimmillaan kokonaisvaltaisen hyvän olon tunteen, jonka vaikutus tuntuu ulkoilun jälkeenkin. Upeat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen, melusta ja saasteista poissaoleminen, mielen ja kehon hyvinvointi sekä yhdessäolo. Näissä piilee luonnon taika.


Ympäristön vihreyteen aistiärsykkeenä liitetään automaattisesti turvallisuuteen ja levollisuuteen liittyviä tunnemerkityksiä. Samalla kun luonto houkuttaa pysähtymään ja avaamaan silmät ympärillä olevalle kauneudelle, ihminen saa etäisyyttä omiin ajatuksiinsa ja ongelmiinsa. Luonnossa ollessaan moni on kokenut, kuinka ”mieli tyhjenee ja ajatukset selkiintyvät”. Oma elämätilanne on silloin mahdollista nähdä uudessa valossa.


Samankaltaista läsnäolon tilaa on kuvattu myös joogan ja meditaation yhteydessä. Mindfullness – termillä tarkoitetaan nykyhetkessä olemista, ilman kiirehtimistä, jatkuvaa ajatusten virtaa ja suorittamista. Olemista sellaisena kuin on, tässä hetkessä.


Luontoympäristöllä on todettu olevan ominaisuuksia, jotka saavat voimaan paremmin myös sosiaalisesti. Kun mieli tyhjentyy turhasta stressistä, on muidenkin seurassa parempi olla. Luonnonläheisyyden ja luonnossa oleskelun on todettu saavan ihmiset ajattelemaan myönteisemmin muista ihmisistä – ja myös itsestään.


Luonto vaikuttaa ihmiseen paitsi eri aistien välityksellä, myös ihmisen sisäisen kellon toimintaan silmiin tulevan valon määrän, eli ei-visuaalisten vaikutusten, kautta. Siten myös unettomuudesta ja kaamosmasennuksesta kärsivät ihmiset voivat hyötyä luonnossa liikkumisesta.


Luonnossa oleilulla on lukemattomia myönteisiä vaikutuksia:

- Mieliala kohenee

- Kyky keskittyä ja ratkaista ongelmia elpyy

- Koettu psyykkinen hyvinvointi paranee

- Verenpaine laskee

- Syke alenee

- Stressihormoni kortisolin pitoisuus alenee

- Fyysiset kiputilat, kuten päänsärky vähenee

- Lihasjännitys vähenee Koettu terveys ja hyvinvointi kohenevat


Nauttikaa ulkoilmasta ja voikaa hyvin!


- Iida, Nature Escape
Lähteet: Metsähallitus luontoon.fi, mieli.fi

Comments


bottom of page